Zhou Fang / Damen beim Triktrakspiel
Zhou Fang
Xi'an,China (7,425km)